Strona główna e-mail
Kontakt
Nasze aktualności
Stalmost
Przedsiębiorstwo Budowlane STALMOST Sp. z o.o. w Stalowej Woli.
ul. 1-go Sierpnia 12
37-450 Stalowa Wola
tel. : (15) 844 -06 -52 tel/fax. (15) 642 -18 - 80
email: biuro@stalmost.pl


Prezes Zarządu:
mgr inż. Andrzej Zachwieja
e-mail: andrzej.zachwieja@stalmost.pl

Dyrektor:
mgr inż. Arkadiusz Burek
e-mail: arkadiusz.burek@stalmost.pl

Dyrektor d/s realizacji kontraktów:
mgr inż. Radosław Wojtak
e-mail: radoslaw.wojtak@stalmost.pl

Kierownik budowy:
mgr inż. Romana Zachwieja
e-mail: romana.zachwieja@stalmost.pl

Kierownik budowy:
mgr inż. Piotr Raczak
e-mail: piotr.raczak@stalmost.pl

Kierownik robót:
inż. Krzysztof Haczela
e-mail: krzysztof.haczela@stalmost.pl

Kierownik robót:
mgr inż. Wojciech Gwizdak
e-mail: wojciech.gwizdak@stalmost.pl

Kierownik robót:
  inż. Filip Zachwieja
e-mail: filip.zachwieja@stalmost.plDział techniczny:
mgr inż. Renata Wołek
e-mail: renata.wolek@stalmost.pl

mgr inż. Leszek Gazda
e-mail: leszek.gazda@stalmost.pl

Przebudowa mostu w m. Łączki Kucharskie
Dodano: 14.10.2014

Przebudowa mostu na rzece w Wielopolka w ciągu drogi powiatowej Nr 1347R Mała - Łączki Kucharskie w m. Łączki kucharskie w km 0+423.

czytaj dalej

Odbudowa mostu w miejscowości Tarnawa.
Dodano: 03.07.2014

Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2257R Tarnawa- Kalnica w km 1 + 382.

czytaj dalej

Remont mostu w m. Tryńcza
Dodano: 17.06.2014

Remont mostu nad rzeką Wisłok w miejscowości Tryńcza.

czytaj dalej

Powiat Niżański - przebudowa mostu.
Dodano: 17.06.2014

Przebudowa mostu w km 2+224,66 wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1078R Rudnik - Pikuły.

czytaj dalej

Remont mostu przez rzekę Osława w m. Zagórz
Dodano: 17.06.2014

Remont mostu przez rzekę Osława w miejscowości Zagórz, w ciągu drogi krajowej Nr 84 Sanok - Krościenko,w km 7 + 418.

czytaj dalej

Linia kolejowa E30/C-E30.
Dodano: 07.02.2014

Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III.

czytaj dalej


Polska Webdesign OSI GO3 © 2009 | Stalmost
Przedsiębiorstwo Budowlane STALMOST Sp.z o.o.
37-450 Stalowa Wola
ul. 1-go Sierpnia 12
tel./fax: (0-15) 642-18-80
tel.: (0-15) 844-06-52
e-mail: biuro@stalmost.pl

Strona główna | Przedsiębiorstwo Budowlane STALMOST Sp. z o.o. | Oferta handlowa | Aktualności | Nasze realizacje | Praca | Współpraca | Kontakt
Webdesign OSI GO3