Stalmost

Profesjonalizm jest naszą domeną

Przedsiębiorstwo Budowlane STALMOST Sp. z o.o. w Stalowej Woli to firma, działająca od 1990 roku.
 

Od początku działalności STALMOST zajmuje się realizowaniem zadań na terenie Ziemi Podkarpackiej dla jednostek administracji drogowej różnego szczebla, od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, poprzez Dyrekcję Dróg Wojewódzkich i Miejskich, aż do mniejszych jednostek samorządowych.

Specjalizujemy się w budownictwie mostowym. Nasza działalność w tym zakresie obejmuje budowę, remonty, wzmocnienia oraz bieżące utrzymanie mostów, wiaduktów, przepustów, kładek pieszo – jezdnych, kładek dla pieszych wraz z dojazdami do wyżej wymienionych obiektów.

Wykonujemy również roboty związane z regulacją cieków wodnych w obrębie obiektów mostowych, zabezpieczeniem brzegów cieków, zabezpieczeniem korpusów drogi (ściany oporowe), umacnianiem skarp, a także roboty ziemne.

 

Zobacz nasze realizacje